Ishrana domaćih životinja

Čovjek želio da kupi vola. Prilazi prodavcu koji je izveo dva vola na prodaju želeći da kupi jednog. Prodavac mu kaže "Zekonju ti ne dam a ti biraj"! Ovom lijepom anegdotom počećemo informativnu studiju na jako bitnu temu, neopravdano zapostavljenu, a to je ishrana domaćih životinja.

Ishrana svih vrsta i kategorija domaćih životinja mora biti izbalansirana a zavisi kako od vrste, kategorije, životnog doba tako i od njihovog korištenja za: mlijeko, meso, proizvodnju jaja i sve manje - kao radne snage.

Balans izmedju količine ugljenih hidrata, proteina, vitamina pa i masti kod pojedinih kategorija mora biti uspostavljen, a nedostatak bilo kog hraniva loše utice na rast, razvoj i proizvodnju.

Ishrana goveda je jedan od najvažnijih faktora uspješne govedarske proizvodnje. Kategorije goveda su:

- muzne krave
- zasušene krave
- telad
- junad za priplod
- junad u tovu
- volovi

Slično se kategorišu i ostale domaće životinje prema potrebama za hranom.

Želudac goveda je sastavljen iz četiri dijela: burag, mrežavac, listavac i sirište ili pravi želudac. Prva tri dijela se zovu predželuci. Kod svih preživara, u šta se ubrajaju i goveda, ovce, koze u varenju hrane ključnu ulogu ima burag. Burag nastanjuje veliki broj anaerobnih mikroorganizama koji razrade oko 80% hrane. U ishrani goveda kao preživara glavni dio čini kabasta hrana: sijeno, silaža, zelene krmne biljke, slama, ali intenzivne proizvodnje nema bez dodatka koncentrovane hrane koja predstavlja dopunski dio obroka. Veća proizvodnost na primjer muznih krava, usko je povezana sa zastupljenosti kvalitetnih koncentrata u ishrani. Dok se recimo bremenitim kravama ukoliko su u dobroj kondiciji ne daju koncentrati do dvije nedelje pred telenje kako bi se spriječilo prekomjerno tovljenje koje tada postepeno počinje. Prvih dana telenja daje se manje od 3 kg koncentrata, a kasnije se povećava 0,5 kg po danu, dok se ne dostigne željena količina. Kod teladi i svih mladih kategorija goveda, ovaca, svinja, živine, koncentrovani obrok mora biti ukusan,lako svarljiv i bogat proteinima sa dodatim mlijekom u prahu.

Osim preživara sve ostale kategorije i vrste domaćih životinja: svinje, živina i koke nosilje dominantno u ishrani koriste koncentrovanu hranu. Sastav svinjskog mesa, osim od naslednih faktora, zavisi od intenziteta ishrane i sastava obroka. Za intenzivan rast i proizvodnju svinjskog mesa potrebno je imati uvijek dovoljno kvalitetne hrane uravnoteženog odnosa između hraniva adekvatne uzrastu i kategoriji svinje.

Ishrana živine je vrlo složen proces u toku koga se hranjive materije iz hrane pretvaraju u pojedine sastojke tijela živine. Za ekonomičnu i rentabilnu proizvodnju živini se moraju obezbijediti ,u zavisnosti od kategorije i proizvodne namjene: konzumna (jaja,meso), sva hraniva u optimalnim količinama.

Vrlo je bitan izbor kvalitetnih koncentrata. U Vrtnim centrima KALIA možete naći proizvode kompanije "Sto posto", i to: potpune smješe, dopunske smješe i vitaminsko mineralne podsmješe za sve vrste i kategorije goveda, živine i svinja, gdje možete dobiti i korisne savjete o tome koji koncentrat i u kojoj količini je najbolje upotrijebiti.

Autor:
Miloš Guberinić, dipl.ing.agronomije
Vrtni centar KALIA Berane